banner

Kişisel Hijyen ve Destek Ürünleri

Ham haldeki besinlerin işlenerek tüketime sunulduğu işletmelere genel olarak gıda üretim alanı adı verilir. Gıdaların gıda üretim alanı hijyen kurallarına uygun olarak üretilmeleri insan sağlığı için önemlidir. Gıda üretim alanlarının temizliğinde kullanılan ekipmanlar ise gerçek hijyen koşulların sağlanması için büyük önem taşırlar.

Gıda maddelerinin insan tüketimine güvenli ve kaliteli olarak sunulabilmesi için ham maddenin elde edildiği ilk aşamadan başlayarak, ürünün tüketicinin sofrasına gelene kadar geçirdiği her aşamada hijyen ve sanitasyon adı verilen uygulamaların etkin olarak sağlanması gerekir.

Gıda üretim alanlarında gerekli temizlik koşullarından bahsederken konunun temelini oluşturan sanitasyon ve hijyen kavramlarını açıklamak yerinde olacaktır. Sanitasyon, Latince “sağlık” anlamına gelen “sanitas” kelimesinden türetilmiş, insan sağlığını korumak için uygulanacak prensipleri içeren bir terimdir. Gıda üretiminde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için hijyen koşullarının uygunluğunun denetlenmesini ifade eder. Hijyen ise Antik Yunan mitolojisindeki sağlık tanrıçası Hygienia’dan adını alan gıda üretim alanında çiftlikten sofraya her aşamada insan sağlığına uygun koşullar için yapılan çalışmaları kapsar. Gıda endüstrisi için sanitasyon ve hijyen kavramları birlikte sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çalışmalarını içerirler.

İyi hijyen uygulamaları, tüketicinin sağlığının korunmasında ve satılan ürünlerin güvenilir olmasını sağlayarak işyerinin iyi imajının sürdürebilirliği açısından önemlidir. Gıda üretiminde ya da satışında hijyen gerekliliklerini karşılayamayan işletmeler, tüketici güvensizliği ve kaybı, tüketim ve satışlarda azalma, yasal uygulamalar, üretim yapan işletmedeki personelde moral bozukluğu ve motivasyon eksikliği, üretim yapan işletmenin başarısızlığı ve ekonomik kayıplar, firmanın itibarını kaybetmesi, pazar payının düşmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalırlar.

Toplumun sağlığını korumak için gıda maddelerinin taşıması gereken asgari ve teknik kriterleri içeren gıda mevzuatının uygulanması gerekir.

Gıda maddelerinin tarladan sofraya ulaşan yolculuğu insan sağlığı için son derece önemli detayların gözetilmesi gereken riskli bir süreci kapsar. Bu nedenle gıda maddeleri üreten işletmeler, güvenilir gıdaya ulaşılması konusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan İyi Hijyen Uygulamaları ile HACCP ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmek zorundadır. Elbette yasal olarak gerekli zorunlulukların bulunmasının yanı sıra tüketicilerin de geçmiş yıllara oranlara hijyen konusunda daha bilinçli olmaları gıda üretimi yapan kurumların alanın hijyeni ve kullanılan ekipmanların hijyeni konusunda dikkatli olmalarını gerektirmektedir.

Bu bilinçle tüm Gıda ve Sağlık sektörlerindeki işletmelerimize hassasiyet ile

Bone Maske Kolluk Önlük Sakal Bonesi Galoş ve türev özellikleri olan ürünler üretmeye devam ediyoruz.

WhatsApp chat